1

1

Інформація про проект

Видавничий дім «Букрек» за сприяння Українського культурного фонду працює над реалізацією проекту «Україна у нас одна» збірник казок, легенд, жартів та приказок етносів, які проживають на теренах української держави, який повинен сприяти збереженню культурного розмаїття, поваги до інших культур на місцевому, національному та міжнародному рівнях. Підсумком цього проекту повинна стати перша колоритно ілюстрована збірка автентичного фольклору, зокрема казок і легенд різних етносів українською мовою, що презентує духовну культуру України в національному й регіональному аспекті. Видання спрямоване на поглиблення міжнаціонального взаєморозуміння, взаємопізнання на основі щирої поваги до української держави як спільної домівки українців, румунів, угорців, поляків, кримських татар, болгар, гагаузів, ромів тощо. Оповідки презентують етнокультурне розмаїття України. Видання, у кількості 1000 примірників, буде передано для поповнення бібліотек у регіонах компактного проживання представників національних спільнот. Результатом проекту стане також електронна версія книги, що буде загальнодоступною на сайтах видавництва “Букрек” і в електронних бібліотеках України.
Для України особливо актуальним є збереження духовної спадщини, зокрема традиційного фольклору як власне українського, так і інших народів, представники яких історично проживають у різних регіонах держави.
Унікальність проекту – у можливості представити записані від ХІХ століття до нинішнього часу на території сучасної України зразки усної народної творчості різних етносів в одній збірці, опублікованій українською мовою з додатковим науковим апаратом (вступна стаття про етнічну ситуацію в Україні, інформаційні довідки про народи України та їх фольклор, документальні дані та фольклористичний аналіз текстів). Важливість проекту в світовому контексті полягає в кількох аспектах. По-перше, збереження фольклору, який зникає в сучасному інформаційному світі, є важливим навіть у сприйнятті ЮНЕСКО. Саме для цього існують номінації з охорони нематеріальної культурної спадщини. По-друге, таке видання схвально зустрінуть як українці в діаспорі, так і представники етносів, з мов, яких цей фольклор буде перекладатиметься (Румунії, Угорщині, Польщі, Ізраїлі тощо). Це сприятиме зміцненню міжнародного іміджу України як держави, що дбає про розвиток і взаєморозуміння між різними етносами.
Такє видання є особливо важливим саме тепер, в умовах російської агресії. Книга здатна викликати інтерес не лише на національному й регіональному рівнях в Україні, а й за кордоном. Видання сприятиме втіленню державної політики у сфері міжнаціональної співпраці, виховання патріотизму та поваги до української держави, популяризації її культури та етнічного розмаїття.
Подібний проект ще не здійснювався. Він доповнює регіональні та національні культурні ініціативи щодо програми “Українська книга” та програми закупівлі книг для поповнення фондів бібліотек, втілює культурні ініціативи самих національних товариств щодо видання літератури своєї народності. Проект також є логічним продовженням практики “Букреку”, адже видавництво спільно з Радою Європи публікувало “Букварі” болгарською, гагаузькою мовами, мовою іврит. У співпраці з Міністерством освіти і науки України видавничий дім "Букрек" окрім підручників для шкіл нацменшин видає словники, антології з румунської, угорської, польської, кримськотатарської мов і літератур.
Головною метою Проекту є оприлюднення духовних скарбів різних етнічних громад державною українською мовою, тобто у перекладі з різних мов національних меншин України. Проміжним результатом є залучення авторитетних джерел, зацікавлених осіб і організацій для оптимального та якомога якіснішого втілення концепту видання, яке може стати в нагоді для популяризації культури України та культури її етнічних громад, поширення інформації про міжнаціональну злагоду і толерантність в українському суспільстві, формування доброзичливого ставлення до духовної культури всіх без винятку народів України.
У результаті втілення цього проекту бібліотеки отримають безкоштовно книгу, зорієнтовану на значне коло читачів, яке може бути розширене завдяки електронній інтерактивній версії, розміщеній на сайтах Українського Фонду культури, видавництва, бібліотек. Таким чином, ми введемо в широкий культурний та літературний обіг значний пласт фольклору, який дотепер був відомим тільки окремим людям. Проект матиме план моніторингу: внутрішній контроль якості буде здійснюватися на всіх етапах. Показниками успіху, які використовуватимуться у процесі оцінювання, стануть параметри поширення новин про вихід книги, рецензії на неї, відгуки простих читачів, а в подальшому – кількість виданих паперових книг у бібліотеках, динаміка скачувань електронної книги з різних джерел.